Ohleduplné zacházení

Přepravní komponenty rozhodně nejsou jen kusem dřeva, které je odolné. Naopak s paletami musíte jednat s velkou ohleduplností. Pokud je třeba zboží skladovat v dešti nebo naopak ve velkém horku, je zřejmé, že se to odrazí na životnosti přepravních komponent. Pokud chcete trvanlivost přepravních komponent prodloužit, musíte se postarat o speciální tepelné ošetření. Jedná se o vysušení dřeva na potřebnou vlhkost.
 

Delší trvanlivost

Tímto ošetřením se komponenty stávají trvanlivější. Záleží samozřejmě na teplotě, kde budete zboží skladovat. Jinou vlhkost budou potřebovat přepravní komponenty někde na severu a jiné na jihu, kde je sluníčko. Tepelná úprava je standardní ošetření, které je schopna zajistit firma zabývající se výrobou a prodejem přepravních komponent.